Back to Top

Organizacija dogodkov

Organizacija različnih vrst dogodkov

Konference, kongresi, seminarji

Športni dogodki

Novinarske konference

Poslovni dogodki

 

Priprava načrta in časovnice dogodka

Pripravimo vam načrt dejavnosti za izvedbo dogodka.

Finančni načrt

Na podlagi podanega proračuna izdelamo makro in mikro finančni načrt dogodka.

Iskanje ponudnikov

Poiščemo najbolj primerne ponudnike za različne vrste storitev, ki so potrebne za izpeljavo dogodka.

Izpeljava dogodka

Ves čas smo prisotni na dogodku in skrbimo za nemoten potek dogodka in usklajevanje z vsemi udeleženci ter izvajalci.

Komunikacija z udeleženci

Po različnih kanalih komuniciramo z udeleženci in jih obveščamo o podrobnostih dogodka in ostalih informacijah povezanih z njim.

Promocija

Izdelamo promocijski načrt dogodka in pripravimo ves potreben material od vabil, letakov, plakatov do spletnega oglaševanja, promocije na družabnih omrežjih in e-poštnih vabil.

 

Analiza in poročilo

Na koncu dogodka izvedemo analizo in sestavimo poročilo o dogodku, da imate pregled nad vsem dogajanjem in tako preverimo uspešnost dogodka.